• +420 608 800 908
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čemu věříme

Celá Bible je inspirována Bohem, je plně věrohodná a je nejvyšší a neomylnou autoritou ve věcech víry, i zásad života.

Existuje jeden věčně existující Bůh zjevující se ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý.

Spasení je Boží dar pro hříšného a ztraceného člověka, bylo dosaženo prostřednictvím zástupné smrti Ježíše Krista na kříži a je k dispozici každému, kdo ho skrze víru příjme, bez ohledu na skutky.

Křest ve vodě ponořením přikázal Pán Ježíš těm, kdo uvěří evangeliu a vyznávají svou víru v Něho.

Křest v Duchu svatém je samostatná událost lišící se od nového narození - jde o dar, který nabízí Pán Ježíš každému věřícímu, aby se mohl přes nás projevovat tak, jak sám chce.

Věříme v zázraky, uzdravujeme nemocné, osvobozujeme ty, kdo jsou v zajetí ďábla a jsme v procesu proměny našeho myšlení na myšlení, potažmo jednání Kristovo.

Všichni věřící v Pána Ježíše jsou povoláni k jednotě v Duchu a tvoří jeho jednu církev, která se shromažďuje na různých místech - v místních sborech.

Všichni lidé budou vzkříšeni. Ti, kdo přijali záchranu skrze Ježíše pro věčný život a ti, kdo odmítnou evangelium pro věčné zatracení.

Naše zaměření

Bůh nás povolal a umístil nás do Frýdku-Místku.

Co je naším úkolem?

On vložil do našeho srdce vizi být stabilní, přátelskou mezinárodní církvi pro všechny generace. Spojujeme lidi s Bohem a spojujeme lidi s lidmi.

Jak to chceme docílit?

Je pět hodnot, které mají naší zvláštní pozornost:

1. Vděčnost - směřujeme k tomu, aby se stala náším životním stylem, a skrze nás ovlivňovala okolí, proto si ji nechceme nechat jen pro sebe, ale svědčíme o Ježíši

2. Rodina - hodnota svazku muže, ženy a jejich dětí je pro nás cennou, proto investujeme do služby dětem, mládeží a dospělým, nezapomínajíc na naše seniory

3. Růst a osobní rozvoj vnímáme jako moudrou investici do naší budoucností

4. Vydanost - to je rozhodnutí dělat věci pečlivě a s nasazením, ve škole, práci i v životě

5. Atmosféra - příjemné prostředí, harmonické vztahy, vědomí, že jsem milován a miluji

Proč?

Protože On chce, aby všichni lidé byli zachráněni pro věčnost a došli k poznání pravdy.

Seznam se s naším týmem

Vedoucí Církve živého Boha sbor Frýdek-Místek
Petr a Dana Szlaurovi
Petr a Dana Szlaurovi/ Vedoucí pastoři /
Petr a Dana Szlaurovi/ Vedoucí pastoři /
David a Monika Holušovi
David a Monika Holušovi/ Vedoucí chval/
David a Monika Holušovi/ Vedoucí chval/
Vlastislav Kučera
Vlastislav Kučera/ Vedoucí /
Vlastislav Kučera/ Vedoucí /
© 2022 Církev živého Boha sbor Frýdek-Místek. All Rights Reserved.